وظایف و مأموریت‌ها

وظايف ومأموريت‌ها
 
برقراركردن ارتباط با كارآفرينان دانشگاهي و كارآفرينان خارج از دانشگاه

 

 

 
شناسايي كارآفرينان در سطح دانشگاه
 

 

  • شناسايي استادان كارآفرين
  •  شناسايي كاركنان كارآفرين
  •  شناسايي دانشجويان كارآفرين

 

اشاعه مفاهيم كارآفريني و اطلاع رساني از طرق مختلف از قبيل سمينار، پخش فيلم و فعاليت‌هاي پيش رشد
 
دانشجويان مي‌توانند با مراجعه به مركز و تكميل فرم پيشنهادنامه‌ي طرح‌هاي پيش رشد (شامل چكيده‌اي از طرح، برآورد هزينه‌ها و معرفي يكي از اساتيد داراي تخصص مرتبط با موضوع طرح به عنوان مشاور)، ايده خود را مطرح نمايند. پس از بررسي پيشنهادنامه و در صورت تصويب آن در شوراي پژوهشي مركز كارآفريني، طرح مورد نظر مورد حمايت مركز قرار خواهد گرفت.

 

 

 
فعاليت‌هاي آموزشي
 
مركز كارآفريني فعاليت‌هاي آموزشي خود را در دو بخش زير اجرا مي‌نمايد:

 

  • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي: مركز كارآفريني در طول سال تحصيلي تعدادي كارگاه آموزشي براي دانشجويان برگزار مي‌نمايد
  • ارائه درس كارآفريني: به دليل ضرورت آشنايي دانشجويان با مباحث تخصصي كارآفريني، مركز كاراد دانشگاه درس كارآفريني را بررسي كرده و ارائه خواهد داد.

 

 
فعاليت‌هاي ترويجي

 

هدف فعاليت‌هاي ترويجي، اشاعه و گسترش فرهنگ كارآفريني، انتقال دانش و پرورش استعداد‌ها و توانايي‌هاي علاقه‌مندان به كارآفريني مي‌باشد.

 

 
فعاليت‌هاي پژوهشي

 

 

هدف از اين فعاليت‌ها ترغيب، اطلاع رساني، فراهم نمودن زير ساخت‌هاي بنيادي جهت فرهنگ سازي و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهي نسبت به كارآفريني مي‌باشد.
 
از جمله وظايف مركز در اين رابطه عبارتند از:

 

  • تهيه فهرست اولويت‌هاي پژوهشي مرتبط با كارآفريني و ارسال اين فهرست براي كليه اساتيد دانشگاه و دعوت از آنان براي ارائه طرح‌هاي پژوهشي
  • تدوين پيشنهادنامه (پروپوزال) استاندارد و جامع براي طرح‌هاي پژوهشي مركز كارآفريني
  • تدوين آئين نامه حمايت از پايان نامه‌هاي تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه كارآفريني و اطلاع رساني به اساتيد و دانشجويان
  • حمايت مادي و معنوي از مؤلفين و مترجمين كتب و مقالات مرتبط با كارآفريني