مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دکتر عادل مرادی سبزکوهی

استادیار گروه مهندسی آب

شماره تماس: 365222427-061

پست الکترونیکی:

adellmoradi@asnrukh.ac.ir

adellmoradi@gmail.com

سوابق تحصیلی:

دکتری:  مهندسی عمران هیدرولیک از دانشگاه شهید چمران اهواز 1397

کارشناسی ارشد: مهندسی تاسیسات آبیاری از دانشگاه شهید چمران اهواز 1385

کارشناسی: مهندسی آبیاری از دانشگاه شهید چمران اهواز 1382

سوابق شغلی دانشگاهی:

استادیار، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1397 تا کنون

مربی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1392 تا 1397 (دوره ماموریت تحصیلی دکتری)

مربی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1388 تا 1392

مربی، طرح امریه سربازی، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی خوزستان از سال 1386 تا 1388

سوابق تدریس:

طراحی شبکه های آبرسانی، پمپ و ایستگاه پمپاژ، سامانه های برقابی، بهینه سازی در سامانه های منابع آب، مهندسی منابع آب، هیدرولیک عمومی، استاتیک

سوابق اجرایی دانشگاهی:

1-مدیر دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1398 تا کنون

2-مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1390 تا 1392

3-مدیر دفتر فنی طرح های عمرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال 1386 تا 1390

برخی سوابق همکاری‌های حرفه ای:

1-مشاور هیدرولیک و سامانه های آبی در برخی پروژه های شرکت مهندسین مشاور و تحقیقات پارس‌آب‌آزما، 1396 تا کنون

2-کارشناس تحقیق و توسعه، شرکت مهندسین مشاور آسمان‌برج کارون، 1395-1396

3-مشاور هیدرولیک پروژه" علاج بخشی و ساماندهی بندهای انحرافی کردان، جلنگدار و اغشت 1و2 و شبکه آبیاری کردان"، کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه­ای البرز، مهندسین مشاور آسمان برج کارون، 1396

4-مشاور هیدرولیک پروژه " طراحی  سیستم پشتیبان تصمیم (Decision Support System) DSS برای برنامه ریزی و اولویت بندی طرح نوسازی و علاج بخشی شبکه توزیع آب شهرهای دزفول و شادگان"، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب خوزستان، مهندسین مشاور آسمان برج کارون، 1396

 عضویت در مجامع حرفه ای:

1-عضو انجمن مهندسین عمران امریکا (ASCE)

2-عضو انجمن آب و فاضلاب ایران (IWWA)

 

وظایف و اختیارات مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه:

1- تشکیل کمیته های همکاری علمی و پژوهشی با سازمانهای مختلف.

2- انجام امور مربوط به همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با بخش های مختلف جامعه.

3-برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با بخش های مختلف جامعه.

4-سیاستگذاری و تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.

5- برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

 6- برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی.

7- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کار آفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش آموختگان.

8- حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.

9- هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.

10- آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.

11-همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.

12- برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی.

13- انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به مؤسسات و دستگاه های اجرایی مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات.

14-شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.

15-ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی.

16-تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، کاربردی.

17- توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.

18- تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.

19- انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.

20- همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت انجام آزمایش‌های صنعتی و تحقیقاتی با توجه به ضوابط.

21- ترتیب بازدید مسئولین بخش های مختلف کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط.

22- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

جهت دانلود رزومه کلیک نمائید.