مدیر امور پژوهشی و فناوری

 

دکتر هدایت‌اله روشنفکر

استاد گروه علوم دامی و طیور

شماره تماس: 36522103-061

پست الکترونیکی:

roshanfekr_hd@cua.ac.ir

استاد پایه 47 گروه علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور.   

سوابق تحصیلی:

دوره کارشناسی، رشته دامپروری، دانشگاه جندی شاپور اهواز (1358)

دوره کارشناسی ارشد، رشته علوم دامی، دانشگاه تربیت مدرس تهران (1364)

دوره کارشناسی ارشد، رشته ژنتیک، دانشگاه ایالتی کوینزلند (بریزبن) استرالیا (1369)

دوره دکتری، رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه ایالتی نیوساوث ولز سیدنی، استرالیا (1372)

سوابق اجرایی:

1- رئیس مجتمع آموزشی و کشاورزی رامین(1364-1366)

2-مدیر گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1366-1368) و(1374-1378)

3-مدیر کل آموزش های آزاد و خارج دانشگاه شهید چمران اهواز (1378-1382)

4-رئیس دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان(1384-1385)

5-مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله به نژادی و اصلاح نژاد دام (1392 تا کنون)

6-مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1398 تا کنون)

7-مدیر مسئول انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1399 تا کنون)

8-عضویت در شوراهای دانشگاه، کارگاهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

فعالیت آموزشی:

تدریس دوره کارشناسی:

ژنتیک عمومی، ژنتیک دام و طیور، ژنتیک حیوانی، آشنایی با مسایل دامپروری ایران، رکورد برداری و نمونه برداری در علوم دامی.

تدریس دوره کارشناسی ارشد:

ژنتیک جمعیت، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، زبان تخصصی.

تدریس دوره دکتری:

اصلاح نژاد دام تکمیلی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، مباحث نوین در اصلاح نژاد دام.

 

وظایف و اختیارات مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه:

1-دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.

2-انجام بررسی­های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به نیاز­های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­‌ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت­‌های پژوهشی و فناوری.

3-بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه­­های پیش­‌بینی شده.

4-تهیه و تنظیم و جمع­ آوری آمار و اطلاعات پروژه­­های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط.

5-تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­­ها با کمک واحدهای مربوطه.

6-انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آن­ها.

7-برقراری ارتباط با قطب­های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آن­ها.

8-معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی­­های بالقوه دانشگاه به صنایع.

9-جمع­­آوری طرح­های متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی.

10-انجام امور مربوط به پروژه­های تحقیقاتی.

11-شناخت دوره­­های تخصصی کوتاه­مدت و بلند­مدت مورد نیاز بخش­های صنعتی کشور.

12-دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای علمی- پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

13-همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده­­ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.

14-انجام بررسی­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.

15-بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­­های تعیین شده.

16-برگزاری سمینارها و کنفرانس­های علمی و برنامه­­ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس­های علمی بین­­المللی و منطقه­­ای خارجی.

17-برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تألیفات و کتب ترجمه شده.

18-برنامه­­ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه.

19-انجام امور مربوط به بورسیه­­ها، فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی واحدهای ذیربط.

20-برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­­ها با هماهنگی واحدهای ذیربط.

21- برنامه ریزی و تمهید ساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیت­های مرتبط با توسعه فنّاوری و نوآوری در سطح کشور و در چارچوب اهداف و وظایف دانشگاه.

22-مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی فناوری کشور با جهت­گیری توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری واحدهای ذی­ربط.

23-همکاری در اصلاح و بازنگری در برنامه­های مرتبط با توسعه فنّاوری در کشور و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی­صلاح.

24-حمایت از پژوهش­های بنیادی، کاربردی و توسعه­ای مرتبط با فنّاوری­های نوین.

25-برنامه­ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فنّاوری در دانشگاه.

26-ایجاد زمینه­های مناسب برای عرضه فنّاوری در داخل و خارج از کشور و حمایت از صدور فنّاوری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

27-انجام همکاری و مبادلات فنّاوری با مراجع و مراکز علمی و فنّاوری در کشور.

28-استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصین حوزه فنّاوری دستگاه های اجرایی و تشکیل کارگروه های برنامه­ریزی، ارزیابی و نظارت امور فنّاوری حسب مورد.

29-انجام اقدامات لازم به منظور تدوین برنامه فناوری و بودجه سالانه دانشگاه برای انتقال دانش  فنی و بومی کردن فناوری­های انتقال یافته به داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

30-انجام حمایت و پشتیبانی­های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری­های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن.

31-اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری­های نوین بر اساس اولویت­ها.

32-مطالعه و بررسی به منظور بازنگری و تجدیدنظر در قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی­صلاح.

33-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.