تقویم رویداد

 

  • مهلت ثبت نام و ارسال طرح‌های دانشجویی

۲ مهرماه بهمن ماه ۹۹

 

  • اعلام نتایج داوری مرحله اول رویداد

۹ مهرماه ۹۹

 

  • وبینار و برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی

 ۱۰ و ۱۱ مهرماه ۹۹

 

  • معرفی ایده‌های برتر

  ۱۴ مهرماه ۹۹