شورای دانشگاه

 

 

شرح وظایف شورای دانشگاه

  • ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
  • بررسی و تصویب دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه‌های آن، پیشنهادی معاونت‌ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب
  • بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با مؤسسات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  • بررسی و تأیید برنامه‌های پذیرش دانشجو توسط دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست‌های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه
  • بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
  • بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راه‌کارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی‌ها
  • بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آن‌ها
  • ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد

ترکیب شورای دانشگاه:

شورای دانشگاه از رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پژوهشی و فناوری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، عضو منتخب رئیس دانشگاه و دبیر شورای دانشگاه تشکیل شده است.

اعضای شورای دانشگاه عبارتند از:

 

دکتر عباس عبدشاهی

سرپرست دانشگاه

1602307147-002169.jpg

دکتر صالح طباطبائی وکیلی

معاون اداری- مالی دانشگاه

دکتر هدایت اله روشنفکر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

دکترمحمدامین مهرنیا

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

 

دکتر عباس عبدشاهی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر مجید رهنما

رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

دکتر محمدرضا قربانی

رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

دکتر بیژن خلیلی مقدم

رئیس دانشکده کشاورزی

‌‌‌‌

حجت‌الاسلام و المسلمین علی جولای‌مفرد

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر محمدامین مهرنیا

عضو منتخب رئیس دانشگاه

دکتر علی رجب‌پور

عضو منتخب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر وحید کشاورز توحید

عضو منتخب شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر منصور غنیان

عضو منتخب رئیس دانشگاه

دکتر محمد معظمی

عضو شورای دانشگاه

دکتر محمدرضا صالحی سلمی

دبیر شورای دانشگاه