انتصاب مدیران "امور پژوهشی و فناوری" و "کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه"

۰۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۲ کد : ۱۴۲۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۴۱
دکتر روشنفکر به عنوان "مدیر امور پژوهشی و فناوری" و دکتر مرادی سبزکوهی به عنوان "مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه"منصوب شدند.
انتصاب مدیران "امور پژوهشی و فناوری" و "کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه"

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید عطاءاله سیادت، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طی ابلاغ‌های جداگانه، دکتر هدایت اله روشنفکر را به عنوان "مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه" و دکتر عادل مرادی سبزکوهی را به عنوان "مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه" به مدت دو سال منصوب نمودند.

گفتنی است دکتر روشنفکر، استاد گروه مهندسی علوم دامی و دکتر مرادی سبز کوهی، استادیار گروه مهندسی آب هستند.


( ۴ )

نظر شما :