تحویل مدارک دفاعیه

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/3/26 می‌باشد.