شروع امتحانات نیمسال دوم

تاریخ برگزاری : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ تقویم آموزشی