قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (۱۳۵۶ ه ش) - روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ رویدادهای سال