شهادت آیت الله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (۱۳۶۰ ه ش) -روز جهانی کوهستان

تاریخ برگزاری : ۲۰ آذر ۱۳۹۸ رویدادهای سال