روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ ه ش) -روز جهانی معلولان

تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ رویدادهای سال