سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد (۱۳۶۷ ه ش)

تاریخ برگزاری : ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ رویدادهای سال