روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی (سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۳۶۰ ه ش) -روز اصناف

تاریخ برگزاری : ۰۱ تیر ۱۳۹۸ رویدادهای سال