شهادت دکتر مصطفی چمران (۱۳۶۰ ه ش) -روز بسیج استادان-روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ رویدادهای سال