روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) ـ (۱۳۵۸ ه ش)-روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ رویدادهای سال