دکتر بهمن خسروی پور

سوابق اجرایی آموزشی و پژوهشی

 

1497425841-1484248904-a.jpg

  • نام: بهمن
  • نام خانوادگی: خسروی‌پور
  • سمت: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  • مرتبه علمی: استاد
  • تحصیلات: دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
  • تلفن محل کار: ۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۸ و ۰۶۱۳۶۵۲۲۱۰۳
  • پست الکترونیکی ( E-mail ): b.khosravipour@gmail.com
  • دورنگار :۰۶۱۳۶۵۲۲۱۰۳

 

فایل کامل رزومه و مشخصات فردی